Vi på Systrarna Odh’s Hemtjänst AB står för:

Vi har en tro och övertygelse om att det går att skapa en annorlunda hemtjänst där människan är i fokus, även medarbetaren och kunden. Vi har mött mycket ensamhet och isolering i vårt arbete. Vi vill förändra genom trygghet och närhet. Vi skapar trygghet och närhet genom kontinuitet. Kontinuitet för oss innebär att du som kund möter ett känt ansikte med kunskap om dina behov.

För dig som medarbetare ger kontinuitet ett större ansvar och inflytande i arbetet. Vi är övertygade om att kontinuitet ger de bästa förutsättningarna för en meningsfull och trygg vardag, där personliga relationer skapas och ett gemensamt förtroende har större möjlighet att utvecklas.

”En trygg och meningsfull vardag – en värdig tillvaro för våra medarbetare och kunder”
”DU är UNIK och skall bli sedd utifrån den du är”


 

Kontinuitet

Vi arbetar med att hålla en väldigt hög kontinuitet på personalen som kommer till dig. Vårt mål är att ha så få olika personal hemma hos dig eller ditt företag. Detta för att du skall känna trygghet med den som arbetar hos dig.

Flexibilitet

Vi anpassar oss så långt det är möjligt efter ERA behov och önskemål. Vi ser flexibilitet som en självklarhet för att få våra kunder nöjda.

Hållbarhet

Vi tar ansvar för företagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. För oss innebär det att balansera ekonomisk tillväxt med positiv inverkan på människan och miljön, nu och för kommande generationer. Långsiktigt agerande är grunden för våra beslut.

 

Säkerhet

Eventuella nycklar och koder försvaras tryggt och säkert i säkerhetsklassade skåp. Allt som sker och den information som finns i ditt hem eller på ditt företag stannar givetvis hos vår personal med tystnadsplikt. Du måste kunna känna dig 100 % trygg med oss och den personal vi har hos dig.

Försäkring

Vi är försäkrade om något oförutsett skulle inträffa. Personalen är naturligtvis också försäkrad på arbetsplatsen.

Sekretess

Sekretess är en självklarhet för oss. Våra anställda arbetar under sekretessavtal.

 


 

Kvalitet

Vi är kända för vår höga kvalitet på utförandet av våra tjänster samt vår personals bemötande.

Tack vare våra nöjda kunder och vår fantastiskt trevliga och noggranna personal, växer vi hela tiden.

 

Kvalitet är vårt stora motto och varje dag ska vi leva upp till kundens förväntan på att ”Systrarna Odhs är helt fantastiska och gör ett fantastiskt arbete”

Vi lämnar alltid 100 % nöjd kund garanti på våra avslutade arbeten. Vilket innebär att vi rättar till eventuella bristerna inom 48 timmar.

 


 

Miljö

Vi vill värna om vår miljö och använder enbart miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning. Målet är att ligga i framkant i städkunskaper och material för att undvika att använda rengöringsmedel när det absolut inte behövs, trots att de är miljövänliga.

 

Arbetsmiljö

Vi är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega, som vi har kollektivavtal hos.

Tillsammans med våra medarbetare, fackklubben och skyddsombuden ser vi till att vi har den bästa tänkbara arbetsmiljön för våra medarbetare.

 


 

RUT-avdrag

I fakturan vi skickar till dig har vi redan dragit av RUT-avdraget, om det finns underlag för det. Avdraget är ok enligt Skattemyndighetens regler. I vår tur ansöker vi om dessa pengar hos Skattemyndigheten. Därför måste du som kund ange personnummer när du ansöker om RUT-avdrag.

 

Spara 50%

Du har rätt till 50 % avdrag per hushåll och upp till 25 000kr per år och person.

Finns det två personer i hushållet kan du ansökan om avdrag upp till 50 000kr.

 

© Systrarna Odhs Hemtjänst AB