Svårt att förstå vad doktorn säger?

Boka ledsagning till sjukhuset med en undersköterska som kan hjälpa dig att berätta/ förklara vad doktorn informerar dig om. Ställa de ”rätta ” frågorna om ditt hälsoläge samt stötta dig vid behov.

Vi följer med till den sjukvårdsinrättningen du önskar ledsagning till, sedan om det är sjukhus eller vårdcentral gör vi ingen skillnad på.Hemtjänst Falköping

Kontaktperson Dejin Mohamad
Enhetschef
0705 – 39 91 11
dejin.mohamad@systrarnaodh.se

Hemtjänst Skövde

Kontaktperson Marie-louise Jacobsson
Enhetschef
0727 – 42 15 16
marie-louise.jacobsson@systrarnaodh.se