trädgårdstjänster

En välskött trädgård eller företagsfastighet behöver inte kosta en förmögenhet!

Vi erbjuder allt inom fastighetsservice med hög kvalitet och riktar oss till både privatpersoner och företag.

Privatpersoner kan använda RUT-avdraget på 50 % av arbetskostnaden upp till 25 000:-/person.

grasklippare

Trädgårdstjänster

Fastighetsskötsel

  • Fasadmålning

  • Staketmålning

  • Bortforsling av material

    OBS Ej Rut-avdrag!

Naturligtvis är du välkommen att kontakta oss med frågor gällande
trädgårdstjänster eller fastighetsservice.