Svårt att förstå vad doktorn säger?

Boka ledsagning till sjukhuset med en undersköterska som kan hjälpa dig att berätta/ förklara vad doktorn informerar dig om. Ställa de ”rätta ” frågorna om ditt hälsoläge samt stötta dig vid behov.

Vi följer med till den sjukvårdsinrättningen du önskar ledsagning till, sedan om det är sjukhus eller vårdcentral gör vi ingen skillnad på.

Hemtjänst Falköping

Helene Odh
Enhetschef
073-946 48 19
helene@systrarnaodh.se

Hemtjänst Skövde

Nina Bergqvist
Kundansvarig/Kvalitetsansvarig
073-885 93 93
nina.bergqvist@systrarnaodh.se