Hälsoresan

Kontaktmannaskap

Hej, Nu behöver vi uppdatera och förnya vårt kontaktmannaskap.

Personalomsättningar och schemaförändringar har gjort att vi inte riktigt har hängt med när det gäller uppdatering av det här. Tanken är att ni själva ska ”välja” kund som ni anser att ni besöker ofta/känner till bra för att få ett så fungerande kontaktmannaskap som möjligt. Vi önskar att alla tillsvidareanställda är kontaktperson åt cirka 4 kunder.

Kolla i Carefox vilken kund du är kontaktperson åt idag, fundera vilka du vill vara/bör vara kontaktperson åt, diskutera med eventuell kollega som har den kund du önskar. Kom sedan in till mig så uppdaterar vi registret efter era önskemål.

Rutinen för vilket ansvar en kontaktperson har finns i rutinpärmen och här på hemsidan, se fliken ”Rutiner och blanketter”, ”Kontaktmannaskap”.

Ha det bra, Anna-Karin

Personuppgifter

Hej, den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill ge oss individer egenansvar att bestämma över vilka personuppgifter vi vill publicera. Därför önskar vi att ni själva går in i Carefox och lägger in de personuppgifter och anhöriguppgifter som ni vill att vi ska få ta del av. Obligatoriska uppgifter är märkta med en röd stjärna * och går inte att lämna blanka.
Har ni frågor så hör av er till mig.
Häls Anna-Karin

Delegeringar

Hej, nu ska alla delegeringar vara aktuella (se Procapita) och uppdaterade (se Carefox). För att säkerställa att alla framöver har rätt och aktuell delegering läggs nu ansvaret på var och en för detta. Vilka delegeringar ni har och hur länge de gäller ser ni i Procapita.
Behöver en delegering förnyas eller om ni behöver ytterligare delegering så meddela mig eller planerarna så anmäler vi till berörd ssk.

Hälsningar Anna-Karin