Sommar grillfest

Obligatoriska APT-möten

På senaste ledningsmötet beslutades att alla APT-möten i fortsättningen ska vara obligatoriska. Tanken är att stärka vår kommunikation i jobbet med att rätt information går ut till rätt person.

Har ni frågor kring detta så hör av er direkt till mig, Anna-Karin